GDPR och integritet

Klädesholmen Seafood AB (OrgNr 556137-7838) värnar om den personliga integriteten och anammar den nya dataskyddsförordningen.

 

GDPR organisation

Personuppgiftsansvarig: Klädesholmen Seafood AB

Personuppgiftsombud: Martin Kommes tel: 0304-600 181 mail: mk@kladesholmen.se

Dataskyddsombud: Bolaget bedriver inte verksamhet som kräver dataskyddsombud.

 

Vilka personuppgifter hanteras inom Klädesholmen Seafood AB?

Kunder

  • Kontaktperson på företag
  • Privatperson som lämnat reklamation

Leverantörer

  • Kontaktperson på företag

Anställda

  • Nuvarande anställda (inklusive närmast anhörig)
  • Tidigare anställda

 

Kunder

Kontaktperson hos kunder lagras i vårt kontaktregister med namn, telefonnummer samt mailadress. Om en kund byter kontaktperson uppdateras kontaktregistret medan väsentlig dokumentation från tidigare kontaktperson sparas under avtalstiden plus tre år.

Privatpersoner som gjort en reklamation och erhållit ersättning sparas under sju år som underlag till bokföringen. Lagring sker på säker plats med begränsad åtkomst. Reklamationsstatistik anonymiseras innan den presenteras. Personuppgifter erhållna i samband med reklamationer vidarebefordras aldrig internt eller externt.

Leverantörer

Kontaktperson hos leverantör lagras i vårt kontaktregister med namn, telefonnummer samt mailadress. Om en leverantör byter kontaktperson uppdateras kontaktregistret medan väsentlig dokumentation från tidigare kontaktperson sparas under avtalstiden plus tre år.

Anställda

Klädesholmen Seafood ansvarar och sparar en del personuppgifter som finns registrerad på anställd personal.

För att uppfylla bokföringslagen och skattelagstiftning krävs att ett antal personuppgifter sparas under sju år. När en anställning upphör sker en diskussion mellan tidigare anställd och bolaget avseende vilka uppgifter som kan raderas de första sju åren samt hur hantering skall ske därefter.

Sociala medier

Vi ansvarar också för den personliga integriteten i de sociala medier där vi publicerar bilder och nyheter.

Senast uppdaterad: 2018-01-01

 

Mer info?

Behöver Du mer information eller svar på funderingar?
Kontakta Klädesholmen Seafoods personuppgiftsombud:

Martin Kommes
Personuppgiftsombud

+46 304 600181
mk@kladesholmen.se