GDPR och integritet

Klädesholmen Seafood AB (OrgNr 556137-7838) värnar om den personliga integriteten och anammar den nya dataskyddsförordningen.

 

GDPR organisation

Personuppgiftsansvarig: Klädesholmen Seafood AB

Personuppgiftsombud: Caroline Eolsson tel: 0304-600 181 mail: cae@kladesholmen.se

Dataskyddsombud: Bolaget bedriver inte verksamhet som kräver dataskyddsombud.

 

Vilka personuppgifter hanteras inom Klädesholmen Seafood AB?

Kunder

  • Kontaktperson på företag
  • Privatperson som lämnat reklamation

Leverantörer

  • Kontaktperson på företag

Anställda

  • Nuvarande anställda (inklusive närmast anhörig)
  • Tidigare anställda

 

Kunder

Kontaktperson hos kunder lagras i vårt kontaktregister med namn, telefonnummer samt mailadress. Om en kund byter kontaktperson uppdateras kontaktregistret medan väsentlig dokumentation från tidigare kontaktperson sparas under avtalstiden plus tre år.

Privatpersoner som gjort en reklamation och erhållit ersättning sparas under sju år som underlag till bokföringen. Lagring sker på säker plats med begränsad åtkomst. Reklamationsstatistik anonymiseras innan den presenteras. Personuppgifter erhållna i samband med reklamationer vidarebefordras aldrig internt eller externt.

Leverantörer

Kontaktperson hos leverantör lagras i vårt kontaktregister med namn, telefonnummer samt mailadress. Om en leverantör byter kontaktperson uppdateras kontaktregistret medan väsentlig dokumentation från tidigare kontaktperson sparas under avtalstiden plus tre år.

Anställda

Klädesholmen Seafood ansvarar och sparar en del personuppgifter som finns registrerad på anställd personal.

För att uppfylla bokföringslagen och skattelagstiftning krävs att ett antal personuppgifter sparas under sju år. När en anställning upphör sker en diskussion mellan tidigare anställd och bolaget avseende vilka uppgifter som kan raderas de första sju åren samt hur hantering skall ske därefter.

Sociala medier

Vi ansvarar också för den personliga integriteten i de sociala medier där vi publicerar bilder och nyheter.

Senast uppdaterad: 2018-01-01

 

Mer info?

Behöver Du mer information eller svar på funderingar?
Kontakta Klädesholmen Seafoods personuppgiftsombud:

Caroline Eolsson
Personuppgiftsombud

+46 304 600181
cae@kladesholmen.se

Användning av kakor (cookies)

Klädesholmen Seafoods webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta kakor är så kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring. Läs mer om vilka tredjepartskakor vi använder och varför

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Klädesholmen Seafoods webbplats fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

 

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida