Welcome to Klädesholmen

Already in the fifteenth century Klädesholmen was a well-known fishing location outside Tjörn. The site’s strong connection to the herring has been evident for many hundreds of years and we proudly carry it forward.

In generation after generation, we have developed the herring to a delicacy.
Now the remaining families are joined under the brand Klädesholmen in order to preserve the Swedish herring tradition.
Today we are running a modern business that is still based on our long tradition in the industry, a unique sense of raw material and the close customer relationships that only a family business can offer. Here on the website we have gathered information we hope you as a customer will benefit from.

With knowledge and experience

By expanding our knowledge with modern innovation, we want to challenge the market with attractive herring and caviar concepts.

Klädesholmen Seafood AB is a modern company based on generations of knowledge and experience.
Previously, we were four independent actors; Alax, Bråse, Klockbojen and PK. In order to grow stronger and expand our market opportunities, we decided in 2002 to merge into a joint venture called Klädesholmen Seafood. This created a modern company with greater production capacity – well equipped to meet the ever increasing demands for efficiency, quality, flexibility and market development.

Herring

Local anchorage is of great importance to us. Therefore, we like to buy the raw material from the western Swedish trawlers. Most of the larger herring is fished from the rich stocks of the Norwegian Sea. In the fall, when the herring is at its best, it is seasoned or marinated and stored in barrels. After many months, the herring is mature and ready to be prepared according to our own family recipe.  

Caviar & Spreads

Our nice smoked caviar – has received very positive criticism and was appointed by Göteborg Posten´s Test Panel as the very best. The caviar from Klädesholmen is a tasty accessory in many contexts such as egg and caviar sandwiches. A good and sustainable product that is a must in every refrigerator, at home, on the lake or in the picnic basket.

The pearl of the west coast

The community Klädesholmen, with a bridge connection from Tjörn, is today a place that is loved by many for its unique, dense building of smaller wooden houses and small narrow alleys. The number of year-rounders has obviously declined over the years – but in the summer people come from all over Sweden to enjoy the sun, salt bath, good food and boating. By own boat or ferry, you will quickly reach many other islands with a fishing background such as Åstol. There is much to experience at Klädesholmen and not least other parts of Tjörn.

Sill

Lokal förankring är en hjärtesak för oss. Därför köper vi gärna råvaran från de västsvenska silltrålarna. Det mesta av den större sillen fiskas ur de rika bestånden i norska havet. På hösten, när sillen är som bäst, kryddas eller marineras den och lagras i silltunnor. Efter många månader är sillen mogen och färdig att tillredas efter våra egna familjerecept.

Kaviar & pastej

Vår fina, rökta kaviar på tub – har fått mycket positiv kritik och utsågs nyligen av GöteborgsPostens testpanel till den allra godaste. Klädesholmens kaviar är ett smakligt tillbehör i många sammanhang exempelvis på ägg & kaviar smörgåsen. En god och hållbar vara som är ett måste i varje hem, på sjön eller i picknickkorgen.

Västkustens pärla

Samhället Klädesholmen, med broförbindelse från Tjörn, är idag en plats som älskas av många för sin unika, täta bebyggelse av mindre trähus och små trånga gränder. Antalet åretruntboende har givetvis minskat med åren – men om sommaren kommer folk från hela Sverige och och njuter av sol, salta bad, god mat och båtliv. Med egen båt eller färja når man snabbt många andra öar med fiskarbakgrund som t ex Åstol. Det finns mycket att uppleva för stora som små på Klädesholmen. Och likaså på övriga delar av vackra Tjörn här i hjärtat av Bohuslän.

Årets Sill

Årets Sill är ett samarbete mellan Klädesholmen Seafood och restaurangen Salt & Sill här på Klädesholmen. Målsättningen är att ta fram nya, spännande och innovativa sillinläggningar. Varje år utses Årets Sill av en namnkunnig jury. En krona per såld sillburk går direkt till Sjöräddningssällskapet och deras arbete för ökad säkerhet till sjöss. Våra uppskattade smaker från tidigare år innefattar bland annat; ‘O.P Anderson kryddad sil’, ‘Anchochili och Ingefära’, ‘Bacon och Pepparrot’, ‘Basilika och Citron’, ‘Senap och maltwhiskey’ samt ‘Björnbär och Grönpeppar’. Den 6 juni är det dags för lansering av årets smak hos oss på Klädesholmen.

Sill är vår passion

Visste du att sill är den vanligaste fiskarten på jorden? Den förekommer i stora stim på båda sidorna av Atlanten och hos oss till exempel i Västerhavet. Klädesholmens sill kommer från certifierade råvaruberedare i Sverige, Island och Norge. Sill heter på latin Clupea Harengus och kan bli över 40 cm lång samt väga närmare ett kilo även om den oftast är mindre. Starkt befäst i den svenska mattraditionen är sill ofta ett självklart val såväl vid bjudning som till vardags. Att äta sill är inte bara gott, det är också ett mycket hälsosamt livsmedel. Sill är bland annat rik på Omega 3 och det nyttiga fettet.

Herring of the Year

Herring of the year is a collaboration between Klädesholmen Seafood and the Salt & Sill restaurant here at Klädesholmen. The goal is to develop new, exciting and innovative herring products. Every year the Herring of the Year is appointed by a renowned jury. One Swedish crown per sold jar can goes directly to the Sea Rescue Company and their work for increased safety at sea. Our appreciated tastes from previous years include “O.P Anderson herring”, “Ancho chili & Ginger”, “Bacon & Horseradish”, “Mustard & Malt whiskey”, “Basil and Lemon”.

Passion for herring

Did you know that herring is the most common fish species on earth? It occurs in large shoals on both sides of the Atlantic and with us, for example, in the North Sea and in the Baltic Sea. Klädesholmens herring comes from certified producers in Sweden, Iceland and Norway. Herring is called “Clupea Harengus” in Latin and can get over 40 cm long and can weigh close to a kilo, although it is usually less. Strongly fortified in the Swedish food tradition, herring is often an obvious choice at a guest invitation and lunch. Eating herring is not only good, it is also a very healthy food. Herring is rich in Omega 3 fat.
Silltradition