Klädesholmen Seafood AB har utsett Jonas Lundberg som ny VD med tillträde 27 mars 2023. Annika Fogelström...