Välkommen till Klädesholmen Seafood AB

Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig under många hundratals år.

I generation efter generation har vi här på ön utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Kvarvarande familjer förenade sig under varumärket Klädesholmen för att bevara den svenska silltraditionen.

Idag driver vi en modern verksamhet som fortfarande bygger på vår långa tradition i hantverket, en unik känsla för råvara och nära kundrelationer. Här på hemsidan har vi samlat information vi hoppas att du som kund har nytta av – och även som besökare på vår traditionsrika ö.

Silltradition redan 1594

Klädesholmen Seafood AB är ett modernt företag baserat på generationer av kunskap och erfarenhet.

Tidigare var vi tre självständiga aktörer; Alax, Bråse och PK Konserver. För att bli starkare och utöka våra möjligheter på marknaden bestämde vi oss 2001 att gå samman till ett gemensamt företag med namnet Klädesholmen Seafood. Därmed skapades ett modernt företag med större produktionskapacitet – väl rustat att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet, kvalitet, flexibilitet och marknadsutveckling. Klädesholmen Seafood är numer en del av Gröntvedt Group som omfattas av både sjömat- och nutritionsverksamhet. 

Vårt erbjudande

Unika smakupplevelser

På Klädesholmen har vi stark lokal förankring. Vi slår vakt om de gamla unika recepten men samtidigt har vi kapacitet och effektivitet att leverera kvalitetssill till konkurrenskraftiga priser. Vi kan erbjuda en unik flexibilitet och servicenivå för våra kunder, även om de med speciella behov. Vi bjuder på unika smakupplevelser till dem som inte nöjer sig med mindre än de absolut finaste råvarorna. Vår vision är enkel: Klädesholmen ska vara den främsta producenten av silldelikatesser.

 

För att uppnå detta utgår vi från fyra grundpelare:

Vi är det genuina sillföretaget

Med rötter ända från 1500-talet. 

Vi skräddarsyr konceptet

Vi är inte större än att vi kan vara flexibla och skräddarsy produkter, koncept och affärslösningar för varje kund.

Vi har sillkompetens

Som sträcker sig genom hela kedjan från havet och båtarna, varifrån den bästa sillen kommer, hur den ska hanteras, lagras, kryddas, och förpackas och till distribution och servering på middagsbordet.

Vi erbjuder smakupplevelser

Vi ska vara en innovativ inspirationskälla för våra kunder och konsumenter som förvaltar och förnyar sillkulturen för framtiden.

Affärsidé

Genom att krydda vår kunskap sedan generationer tillbaka med modernt nytänkande, vill vi utmana marknaden med attraktiva sill-och kaviarkoncept.

Vi ska vara en omtyckt, flexibel och lönsam affärspartner. Vi vill ge våra kunder en smakupplevelse av Västkusten när den är som bäst.

Även om vi blivit större, bedriver vi verksamhet i samma anda som våra tidigare familjeföretag. Med ägare som aktivt deltar i både produktion, inköp och försäljning kan vi bibehålla en stor flexibilitet och skräddarsy lösningar allt eftersom behoven ändras.

Kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet
Vår roll är att vidareförädla våra recept och traditioner genom att anpassa dem till en ny tids krav på kvalitet och säkerhet. Kvalitetsarbetet utgår ifrån kundernas förväntningar på produktsäkerhet och lagenlighet. Vårt kvalitetsledningssystem baseras på FSSC 22000 som är en internationell standard för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. Det hjälper oss att hålla personal, utrustning och metoder i ständig utveckling. I nära samarbete med kunderna skall våra produkter och tjänster utvecklas och förbättras i hela kedjan från hav till tallrik.
Kvalitet börjar redan i havet
Vår råvara får bara fiskas i friska hav och vara av godkända kvoter. Under hösten när sillen är som bäst fiskas den dels i Skagerrak av svenska västkustfiskare, men även i norska havet där det finns riktigt stora sillbestånd. Efter filetering och skinndragning som idag sker helt maskinellt, blandas sillen ner i tunnor tillsammans med salt, socker och vår utvalda kryddblandning. När mogningsprocessen efter några månader gjort sillen mjuk och smakrik öppnar vi tunnan för en första sensorisk kontroll innan den töms upp på inspektionsbandet in till produktionen.
Sillen läggs i sin förpackning tillsammans med utvalda kryddor och grönsaker. Innan förslutning fyller vi burkarna med våra speciella såser som är tillverkade enligt gamla traditionella recept. Vi producerar till stor del maskinellt men vissa produkter kan bara göras för hand. Då tar skickliga händer hand om den kryddade filén och skär den i bitar innan den läggs i glaset i ett aptitligt mönster.
Kvalitetskontroll & certifiering

Kvalitet är viktigt för oss. Vi nöjer oss inte med de krav som EU-lag stiftningen ställer på livsmedelstillverkningen, utan vi vill överträffa dem. Sedan flera år är vi certifierade enligt FSSC-standarden som ställer rigorösa krav på både råvaror, utrustning och personal. De olika förpackningslinjerna övervakas av olika automatiska kontroller men framförallt av våra egna kvalitetskontrollanter vars vana ögon ser om något fel uppstår.

Certifikat

Klädesholmen Seafood AB arbetar utifrån FSSC 22000 som är en internationell standard för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion.

Certifikat FSSC 22000

Vi arbetar också utifrån miljöledningssystemet ISO 14000.

Certifikat 14001

Vi använder endast fisk från hå¨llbara bestånd för att främja hållbart fiske. Laxen vi använder i våra laxpastejer kommer från en ASC-certifierat laxodling.

MSC Certifikat 2021

ASC Certifikat 2021

För den amerikanska marknaden gäller ett FDA-certifikat.

FDA 2021

– Certificate of Registration by Registrar Corp

Total spårbarhet
Under senare år har vi satsat stort på att möta ökande krav på dokumentation. All produktion registreras i våra datorer för att garantera full spårbarhet. Det gäller numera såväl innehåll som förpackningar. Om en felaktig råvara skulle upptäckas är det mycket viktigt att kunna skilja ut alla produkter som denna kan tänkas ingå i. Som inköpare ska du kunna lita på att systemet garanterar säkra och lagenliga produkter.
Full kontroll hela vägen

De fina marina råvaror vi jobbar med kräver omsorgsfull hantering. Därför följer vi upp hela tillverkningsprocessen med hjälp av ett noggrant kvalitetslednings-system där varje ingrediens och förpackning kan spåras. Produktionen på Klädesholmen är uppbyggd kring sex effektiva och högt automatiserade linjer: två matjeslinjer, storkök, tuber samt två linjer för konsumentprodukter på glas. Vissa produkter, som till exempel matjesfiléer och lunchsill, läggs fortfarande manuellt i glaset. Det är ett kvalificerat precisionsarbete som kräver just den hantverksskickliga personal vi sedan generationer har här på Klädesholmen

Miljöfilosofi

Miljöansvaret är viktigt för oss.
Precis som människor, behöver sill friska hav och natur.

Vi lever av vårt hav och det är naturligt för oss att bidra med det vi kan. Klädesholmen Seafood AB är som producent av fiskprodukter beroende av en välmående havsmiljö. Vår strävan är att i samarbete med våra leverantörer och kunder anpassa hela verksamheten så att den bedrivs i balans med natur och människor. Vi skall utveckla vårt miljöarbete, reducera miljöpåverkan och hushålla med vår världsdels naturresurser och ställer därför krav på alla delar i kedjan. Ett exempel är att vårt fiskavfall används för att tillverka metangas som används i busstrafiken och därmed bidrar till lägre utsläpp.

Detta är vår miljö- och hållbarhetspolicy

Klädesholmen Seafood AB är som producent av sjömatsprodukter beroende av en välmående havsmiljö. Vår strävan är att anpassa hela verksamheten så att den bedrivs i balans med natur och människor. Fortlöpande skall vi förbättra vårt miljöarbete, reducera miljöpåverkan, hushålla med naturresurser och därmed arbeta för en hållbar framtid.

Detta skall vi uppnå genom att:

 • Bedriva vårt miljöarbete med hög målsättning där de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss utgör minimikrav.
 • Utbilda vår personal i miljö- och hållbarhetsfrågor samt uppmuntra till miljömedvetenhet.
 • Beakta miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och vid val av leverantörer.
 • Arbeta för uthålliga miljölösningar genom utveckling och tekniskt nytänkande samt att beakta alla processer ur ett livscykelperspektiv.
 • Resurser som råvara, vatten och energi ska användas på ett så optimalt sätt som möjligt, detta för att minska miljöbelastningen så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
 • Vi skall visa stor öppenhet i miljöfrågor.

Kunder & marknader

Egna märkesvaror
En stor del av vår produktion säljs till kunder som marknadsför och distribuerar produkterna under eget varumärke, s k Private Label eller som det också kallas Egna Märkesvaror (EMV). Är du en av dessa kunder, eller har du funderingar på att marknadsföra fiskprodukter under ditt eget varumärke? Vi kan skräddarsy produkter och lösningar efter dina behov. Vi är stora nog att vara effektiva, men inte större än att vi kan erbjuda flexibel produktion. Vår långa erfarenhet och stora kunskap om sill och sillprodukter kan bli till konkurrensfördelar i ditt företag. Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Private Label lösningar.
Konsument
I vårat sortiment över konsumentartiklar finner du allt från 100-grams plåtburkar med ansjovisfilé till 630-grams glasburkar med handlagd matjesfilé eller kräftmarinerad inlagd sill.

Vi har ett standard-sortiment med 250g och 550g-burkar med flera spännande smaker så som Skärgårds- och Currysill samt klassiker som Inlagd- och Löksill.

Vårat Premiumsortiment består av noga utvalda och handlagda filéer och bitar i inläggningar som Kräftmarinerad och Svart Vinbär.

Klädesholmen var också först i sin bransch med att byta ut konservburken och presentera den runda plastförpackningen på 200g med Matjes i bit samt smaksatta gaffelbitar. Denna förpackning är ett steg i vår strävan efter en lägre miljöpåverkan.
Plastförpackningen fick även följa med när vi presenterade Inläggningssill och 5-minuterssill för de som vill göra sina egna inläggningar.

Klädesholmens Kaviar är hyllad på västkusten där den varit en del av frukostbordet under generationer i olika konstruktioner. Kaviaren har en hög rom-halt och mild röksmak vilket gör att den passar både stora som små.

Sillen skall inte bara smaka bra, den skall också se attraktiv ut i förpackningen. Detta kräver att sillen läggs in i sin glasburk på ett speciellt sätt som ser extra aptitligt ut genom glaset. Dessa mönsterlagda produkter finns det inga maskiner som kan åstadkomma utan här duger enbart genuint hantverk, och det finna bara ett fåtal ”silletöser” som behärskar konsten. Ett exempel på detta är Lunchsillen som läggs vackra 250-grams glas.

Restaurang & storkök
Med vårt storkökssortiment vänder vi oss till kvalitetsmedvetna storkök och välrenommerade restauranger likaväl som till fiskdelikatessbutiker. Försäljningen sker via många olika fiskgrossister både i och utanför Sverige.

Vi är faktiskt en av de största leverantörerna av sillfiléer och inläggningar till många duktiga kockar och medvetna fiskdiskar runt om i landet. De som möter slutkunden ansikte mot ansikte vill bara erbjuda det bästa. Vårt största ansvar är att förvalta det förtroende dessa kunder har för oss och se till att de alltid får det de förväntar sig:

 • Produkter med hög och jämn kvalité
 • Filéer i den storlek kunden önskar
 • Välsmakande inläggningar
 • Klassiska, traditionella produkter
 • Nya smaker
 • Råvara fiskad ur säkra bestånd
 • Kvalitetssäkrade produkter
Samarbete
Det finns många orsaker till att vilja ha produkter under eget varumärke. Det egna varumärket utgör ofta en god kvalitetsgaranti gentemot en inarbetad eller speciell målgrupp. Det kan också handla om man vill fokusera på sin kärnaffär och därför lägger tillverkning externt. De som väljer denna lösning har oftast inte någon egen tillverkning vilket gör det extra viktigt med goda relationer och ett nära samarbete med en tillförlitlig leverantör.

Vi fångar upp behoven

På Klädesholmen är vi lyhörda såväl när det gäller service som önskemål om nya produkter. Genom vår långa tradition att alltid arbeta med hög kvalitet åtnjuter vi stort förtroende bland större såväl som mindre grossister. Vissa av våra samarbeten har varat i närmare femtio år och vår ambition är att fortsätta bygga långsiktiga relationer i Sverige såväl som utomlands.

Marknadens krav ökar

Som en av de ledande Private Label-leverantörerna i Norden samarbetar vi med stora kunder på nationell och internationell basis. Vi har affärsmässiga samarbeten med många av de stora livsmedelskedjorna som ICA, Axfood och Coop,. Vi har också välkända distributörer som Falkeskog och Kosterfiskarn. Bland storkökskunderna finns de olika fiskgrossisterna i Göteborgs fiskhamn, men även företag som Dafgård och Servera. De här kunderna väljer långsiktiga samarbeten med oss bland annat av följande skäl:

 • Att vi kan skräddarsy attraktiva produkter
 • Vi har hög grad av flexibilitet
 • Vi har gedigen produktkunskap
 • Vi har prisvärda produkter
Kvalitetsstämpel

Etiketten med enbart ”Klädesholmen” betecknar vår sill av högsta kvalitet. Om etiketten är märkt Klädesholmen ALAX betyder det sill av hög kvalitet till förmånligt pris. Vissa inläggningar säljs också under våra kunders egna varumärken (se Private Label). Du kan ändå känna igen produkten från Klädesholmen genom den tillverkarkod som finns på förpackningen. Står det 917 kommer produkten från Klädesholmen. Då vet du att den motsvarar högt ställda krav på kvalitet och smak.

Internationellt

Våra kunder och konsumenter finns både på vår hemmamarknad i Skandinavien och men också på den internationella arenan. Tyskland, Australien, Japan, Canada och USA är några av de länder där vi sätter den svenska sillen på kartan. Till många av dessa kunder levererar vi både våra egna varumärken och kundernas egna private labels.

Storkökskunderna
Bland storkökskunderna finns de olika fiskgrossisterna i Göteborgs fiskhamn, men även många andra grossister över landet som Dafgård, Servera och Menigo.
Saluhallar & delikatessdiskar
En väsentlig del av våra produkter och halvfabrikat går via fiskgrossisterna vidare till restauranger, delikatessdiskar och saluhallar i hela Sverige. Deras skickliga kockar slutförädlar sillprodukterna från Klädesholmen och ger dem sin personliga prägel. Faktum är att de flesta av Sveriges välrenommerade fiskdelikatessbutiker använder sig av våra produkter till sina egna inläggningar.
Internationellt

Våra kunder och konsumenter finns både i Skandinavien och på den mer internationella arenan. Tyskland, Australien, Japan, Canada och USA är några av de länder där vi sätter den svenska sillen på kartan.

Private label
Till våra kunder levererar vi både våra egna varumärken och kundernas egna varumärken s.k. private labels. Bland våra kunder i Sverige finns på konsumentsidan alla de stora livsmedelskedjorna ICA, Axfood och Coop, men också välkända distributörer som Falkeskog och Kosterfiskarn.

Lång tradition

Tillsammans
Vi är måna om att vårda vår tradition som familjeföretag med alla dess fördelar av goda relationer med såväl kunder, leverantörer som personal. Att upprätthålla ett jordnära ledarskap med lokal förankring ser vi som en viktig del av vår kvalitetsfilosofi. Sammanslagningen har gett oss ökade resurser, större marknadsandel och ökad flexibilitet. Det är också inspirerande att få driva ett mer kraftfullt och dynamiskt företag. Tillsammans har vi ett gediget arv som ger bredare erfarenhet, en ännu större receptsamling och möjlighet att fortsätta familjernas verksamhet som i en storfamilj. Vill du läsa mer om historien bakom våra familjeförteag och hur Alax, Bråse, Klockbojen och PK Konserver startade och blev kända sillföretag, klicka på respektive namn nedan.
PK Konserver
PK Konserver hette en gång Pettersson & Karlsson

Den här familjen började sin verksamhet 1922 när svågrarna Charles Karlsson (som kallades ”salteri-idkarn´s Charles” eftersom hans far tidigare hade sillsalteri på Lilla Tjörnekalv) och Artur Pettersson köpte jakten Mode. Varje vår gav de sig iväg längs Göta kanal till Mälaren där de sålde sillkonserver i Enköping, Strängnäs och Mariefred. De gjorde ett par turer varje sommar. Började landbase¬rad tillverkning 1945, då också deras söner Rune Karlsson och Karl-Erik Pettersson kom med i firman Pettersson & Karlsson. 1971 blev det ett aktiebolag och namnet kortades till PK Konserver AB. Gamla fabriken blev Sillmuseum när företaget byggde nytt 1986.

Bråse & Söner
Bråse & Söner startade 1886

Anders Bråse flyttade till Klädesholmen 1857 och han står upptagen i förteckningen över Salteriägare 1886. Så småningom kom sonen Hans med i verksamheten och de skaffade sin första silljakt Vega år 1896. När omsättningen ökade fick Bråse sedan utvidga med jakterna Elvy och Sälen. Deras försäljningsområden var längs stränderna i Vänern, Vättern och i Göta älv. På 1920-talet började de också landbaserad verksamhet som kom att bedrivas i två olika fabriker där sönerna Anders och Karl Bråse drev var sin del. Även följande generation Bråse d.v.s. Sture, Lennart och Sune bedrev tillverkning i två olika fabriker vilket pågick ända tills den ena brann upp 1986, då allt flyttades in i den nya fabriken året efter.

Alax
Alax bär namn efter grundaren

Verksamheten började 1924 när Albert Axelsson och hans bror Wilhelm kompletterade sommarens Shetlandsfiske från Dolly med försäljning av konserver under September-April. Deras försäljningsområde var Ystad och Trelleborg. Wilhelm slutade så småningom och 1939 kom sonen Rune Axelsson med i företaget, som fick sitt namn av de två första bokstäverna i grundarens för och efternamn. Albert tog körkort redan 1934 och kunde därmed köra ut med varorna till de olika hushållen. 1943 startades produktionen på Klädesholmen och 1980 byggdes en ny fabrik.

Klockbojen
Klockbojen började med sillsalteri

”Svensarna” kallades bröderna Anders, Bernhard och Kristian Svensson. De ägnade sig åt sillsalteri och hade en jakt redan på 1890-talet. Runt 1915 köpte Kristian ett magasin på ”Svarta skär”. Där fortsatte sedan hans söner Karl, Artur och Axel Kristensson att driva Klockbojens konservfabrik fram till mitten av 50-talet. Första tiden drev de även försäljning med jakten Svea som saluförde sina varor vid norr Mälarstrand i Stockholm. Efter ett par års avbrott körde Artur och Karls son Folke Kristensson igång verksamheten igen 1959. Artur blev senare utlöst och Folke fortsatte med Klockbojens distributionsbil tills sonen Mats Kristensson tog över.