Sommaren 2020 kommer taket till Klädesholmen Seafood’s fabrik på Tjörn, täckas av inte mindre än 1080 solpaneler som tillsammans årligen kommer producera över 400 000 kWh solel. Detta är ytterligare ett steg med fokus på hållbarhet för företaget som redan har en av Nordens modernaste produktionsanläggningar. 

När Klädesholmen Seafood byggde sin nya fabrik som stod klar hösten 2015 lade man mycket omsorg kring hållbarhet, vilket idag gör fabriken till en av Nordens modernaste produktionsanläggningar.

Under de senaste tre åren har Klädesholmen Seafood deltagit i ett energibesparingsprogram där man också vid sidan av andra energibesparingsåtgärder funnit potentialen i anläggningens stora yta och attraktiva läge för installation av solcellspaneler.  

Sommaren 2020 kommer taket till Klädesholmen Seafood’s fabrik i Rönnäng, på Tjörn, täckas av inte mindre än 1080 solpaneler som tillsammans årligen kommer producera över 400 000 kWh solel. Detta motsvarar energiförbrukningen för ca 25 villor på ett år. Solelen motsvarar också en besparing av 244 330 kg koldioxidutsläpp per år enligt den utvalda leverantrören Yokk Solar AB. 

Satsningen är ytterligare ett steg i rätt riktning för Klädesholmen Seafoods fokus på hållbarhet.